Szkolenia

Obowiązki właściciela (zarządcy) obiektu budowlanego- zasady prawidłowego użytkowania obiektu z uwzględnieniem Cyfrowej Książki Obiektu Budowlanego

Program szkolenia Cz. I. Utrzymanie obiektów w należytym stanie technicznym – regulacje ustawy Prawo budowlane. 1. Obowiązek przechowywania dokumentów obiektu. 2. Zakres obowiązków właściciela i zarządcy nieruchomości w zakresie utrzymania technicznego obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym na podstawie ustawy Prawo budowlane. 3. Rodzaje i wytyczne kontroli okresowych i doraźnych obiektów budowlanych – wybrane zagadnienia. • Protokół kontroli rocznej – art. 62 ust. 1 Pb. • ...
CZYTAJ WIĘCEJ »

Ochrona przeciwpożarowa budynków mieszkalnych i nie tylko – czyli o czym zarządca wiedzieć powinien w 2024 r.

Zapraszamy Państwa na szkolenie stacjonarne Program szkolenia Segment pierwszy: Ochrona przeciwpożarowa, a bezpieczeństwo pożarowe: 1. Co między zauważeniem pożaru, a przybyciem ratowników. 2. Ewakuacja - pojęcie, istota i statystyka. 3. Wspomaganie ewakuacji - wydzielenie dróg ewakuacji i oświetlenie ewakuacyjne. 4. Regulacje na przestrzeni lat - przejścia między klatkami schodowymi na ostatniej kondygnacji i ich status. 5. Instrukcja postępowania na wypadek pożaru, a instrukcja bezpieczeństwa pożarowego - różnice, elementy, ...
CZYTAJ WIĘCEJ »

WYBÓR OPTYMALNEJ METODY ROZLICZANIA MEDIÓW oraz OPRACOWANIE POPRAWNEGO REGULAMINU ROZLICZANIA MEDIÓW

WYBÓR OPTYMALNEJ METODY ROZLICZANIA MEDIÓW oraz OPRACOWANIE POPRAWNEGO REGULAMINU ROZLICZANIA MEDIÓW   Program szkolenia:  ROZLICZENIE MEDIÓW   1. Prawo nie działa wstecz. 2. Kodeks cywilny. 3. Kodeks karny. 4. Rozporządzenie MI w sprawie warunków technicznych… 5. Podział kosztów wg źródeł ciepła. 6. Związek lokalu z częścią wspólną. 7. Zapotrzebowanie na ciepło. 8. Zakres temperatury w pomieszczeniach. 9. Wytwórca ciepła interpretacja URE ROZLICZANIE KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA   1. Podział kosztów ciepła: 1) Podział kosztów zakupu ciepła. 2) Wysokość kosztów ...
CZYTAJ WIĘCEJ »

Cyfryzacja procesu inwestycyjnego – Omówienie zmian do ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem zmian w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków – od dnia 28 kwietnia 2023r.

Zapraszamy Państwa na szkolenie stacjonarne Cyfryzacja procesu inwestycyjnego - Omówienie zmian do ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem zmian w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków – od dnia 28 kwietnia 2023r.   1. Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego – przepisy i procedura zakładania w praktyce. Założenie konta C-KOB Autoryzacja Funkcjonalności systemu. 2. Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku – nowe regulacje od 28.04.2023 r. Obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej z uwzględnieniem przepisu ...
CZYTAJ WIĘCEJ »

Bezpieczeństwo pożarowe budynków wysokich i wysokościowych mieszkalnych oraz komercyjnych.

Zapraszamy Państwa na szkolenie stacjonarne   Bezpieczeństwo pożarowe budynków wysokich i wysokościowych mieszkalnych oraz komercyjnych. Program szkolenia 1) Podstawy odpowiedzialności, projektowane zmiany w przepisach. Obowiązek zapewnienia ewakuacji osób stosownie do stopnia ich sprawności. 2) Budynek wysoki i wysokościowy - czym się różnią. Planowanie ewakuacji. 3) Wyposażenie obiektów najwyższych w urządzenia przeciwpożarowe. 4) Dostęp dla jednostek ochrony przeciwpożarowej - zasadność, a możliwości sprzętowe. 5) Case study - uczmy się na błędach. Najlepiej cudzych. Forma prowadzenia - ...
CZYTAJ WIĘCEJ »

UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH – NOWE REGULACJE PRAWNE …

UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH - NOWE REGULACJE PRAWNE – ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO. -LEGALNOŚĆ ROBÓT WYKONYWANYCH W UŻYTKOWANYM OBIEKCIE. -ELEKTRONICZNE DRUKI WNIOSKÓW I ZGŁOSZEŃ. Program szkolenia 1. Przejęcie obiektu do użytkowania - dokumenty do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub pozwolenia na użytkowanie, - dokumenty od inwestora, - dokumenty od kierownika budowy. 2. Książka obiektu budowlanego a. wzory książki obiektu budowlanego z 1998 i 2003r., b. książka obiektu budowlanego - budynku, zgodnie ...
CZYTAJ WIĘCEJ »

ROZLICZANIE MEDIÓW – 2022

Zapraszamy Państwa na szkolenie stacjonarne   ROZLICZANIE MEDIÓW – 2022 Program szkolenia:    PODSTAWOWE DEFINICJE I ZASADY 1. Taryfa ochrony odbiorcy gazu. 2. Koszty dostawy gazu. 3. Przeliczanie gazu na ilość energii. 4. Kalkulator konwersji gazu. 5. Koszty dostawy mediów. 6. Odbiorca ciepła. 7. Wytwórca ciepła interpretacja URE 8. Problemy z eksploatacją. 9. Własność urządzenia pomiarowego. 10. Podział kosztów wg. źródeł ciepła. 11. Media poza sieciowe. PODSTAWOWE PRAWA 1. Niedziałanie prawa wstecz. 2. Związek lokalu z częścią wspólną. 3. Kodeks ...
CZYTAJ WIĘCEJ »

Zarządzanie nieruchomościami wspólnymi – funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych aspekty meterialnoprawne i procesowe.

Zapraszamy Państwa na szkolenie stacjonarne Zarządzanie nieruchomościami wspólnymi - funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych aspekty meterialnoprawne i procesowe.   Program szkolenia: Właściciele ułamkowi we wspólnotach mieszkaniowych. Dochodzenie roszczeń. Odpowiedzialność karna zarządców nieruchomości wspólnej. Reprezentacja dużej wspólnoty mieszkaniowej w postępowaniu cywilnym, karnym, administracyjnym, sądowo-administracyjnym. Sposób reprezentacji Wspólnoty Mieszkaniowej. Szkolenie poprowadzi: Dominik Kosobucki z "Kancelarii Adwokackiej Adwokat Dominik Kosobucki" w ramach prowadzonej praktyki adwokackiej obsługujący m.in. zarządców nieruchomości wspólnych. Doktorant na Wydziale Prawa Administracji i ...
CZYTAJ WIĘCEJ »

Zarządzanie emocjami w sytuacji napięcia i stresu zawodowego w codziennej pracy z Zespołem

Zapraszamy Państwa na szkolenie w dniu 04 listopada 2021r.,   Zarządzanie emocjami w sytuacji napięcia i stresu zawodowego w codziennej pracy z Zespołem     Zagadnienia programowe:   Wykorzystanie nowoczesnej wiedzy o mózgu w codziennej pracy z Zespołem  Marka osobista, a skuteczność kierowania Zespołem Jak świadomie monitorować i doskonalić markę osobistą? Neuroprzekaz osoby pewnej siebie i zdecydowanej. Psychologia ról i ich znaczenie w budowaniu relacji biznesowych Świadomość ról i zarządzanie nimi. Zasady ustalania ...
CZYTAJ WIĘCEJ »

Wykorzystanie nowoczesnej wiedzy o mózgu w codziennej pracy z Zespołem

Zapraszamy Państwa na szkolenie w dniach 29- 30 września 2021r., które odbędzie się w Winnicach Jaworek w Miękini, Szkolenie połączone ze zwiedzaniem Winnic   Wykorzystanie nowoczesnej wiedzy o mózgu w codziennej pracy z Zespołem   Dzień I: 9:00-10:00 Zameldowanie w hotelu   Zagadnienia programowe: 11:00-13:00 Marka osobista, a skuteczność kierowania Zespołem Jak świadomie monitorować i doskonalić markę osobistą? Neuroprzekaz osoby pewnej siebie i zdecydowanej Psychologia ról i ich znaczenie w budowaniu relacji ...
CZYTAJ WIĘCEJ »