Szkolenia

WYBÓR OPTYMALNEJ METODY ROZLICZANIA MEDIÓW oraz OPRACOWANIE POPRAWNEGO REGULAMINU ROZLICZANIA MEDIÓW

WYBÓR OPTYMALNEJ METODY ROZLICZANIA MEDIÓW oraz OPRACOWANIE POPRAWNEGO REGULAMINU ROZLICZANIA MEDIÓW   Program szkolenia:  ROZLICZENIE MEDIÓW   1. Prawo nie działa wstecz. 2. Kodeks cywilny. 3. Kodeks karny. 4. Rozporządzenie MI w sprawie warunków technicznych… 5. Podział kosztów wg źródeł ciepła. 6. Związek lokalu z częścią wspólną. 7. Zapotrzebowanie na ciepło. 8. Zakres temperatury w pomieszczeniach. 9. Wytwórca ciepła interpretacja URE ROZLICZANIE KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA   1. Podział kosztów ciepła: 1) Podział kosztów zakupu ciepła. 2) Wysokość kosztów ...
CZYTAJ WIĘCEJ »

Cyfryzacja procesu inwestycyjnego – Omówienie zmian do ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem zmian w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków – od dnia 28 kwietnia 2023r.

Zapraszamy Państwa na szkolenie stacjonarne Cyfryzacja procesu inwestycyjnego - Omówienie zmian do ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem zmian w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków – od dnia 28 kwietnia 2023r.   1. Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego – przepisy i procedura zakładania w praktyce. Założenie konta C-KOB Autoryzacja Funkcjonalności systemu. 2. Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku – nowe regulacje od 28.04.2023 r. Obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej z uwzględnieniem przepisu ...
CZYTAJ WIĘCEJ »

Bezpieczeństwo pożarowe budynków wysokich i wysokościowych mieszkalnych oraz komercyjnych.

Zapraszamy Państwa na szkolenie stacjonarne   Bezpieczeństwo pożarowe budynków wysokich i wysokościowych mieszkalnych oraz komercyjnych. Program szkolenia 1) Podstawy odpowiedzialności, projektowane zmiany w przepisach. Obowiązek zapewnienia ewakuacji osób stosownie do stopnia ich sprawności. 2) Budynek wysoki i wysokościowy - czym się różnią. Planowanie ewakuacji. 3) Wyposażenie obiektów najwyższych w urządzenia przeciwpożarowe. 4) Dostęp dla jednostek ochrony przeciwpożarowej - zasadność, a możliwości sprzętowe. 5) Case study - uczmy się na błędach. Najlepiej cudzych. Forma prowadzenia - ...
CZYTAJ WIĘCEJ »

UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH – NOWE REGULACJE PRAWNE …

UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH - NOWE REGULACJE PRAWNE – ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO. -LEGALNOŚĆ ROBÓT WYKONYWANYCH W UŻYTKOWANYM OBIEKCIE. -ELEKTRONICZNE DRUKI WNIOSKÓW I ZGŁOSZEŃ. Program szkolenia 1. Przejęcie obiektu do użytkowania - dokumenty do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub pozwolenia na użytkowanie, - dokumenty od inwestora, - dokumenty od kierownika budowy. 2. Książka obiektu budowlanego a. wzory książki obiektu budowlanego z 1998 i 2003r., b. książka obiektu budowlanego - budynku, zgodnie ...
CZYTAJ WIĘCEJ »

ROZLICZANIE MEDIÓW – 2022

Zapraszamy Państwa na szkolenie stacjonarne   ROZLICZANIE MEDIÓW – 2022 Program szkolenia:    PODSTAWOWE DEFINICJE I ZASADY 1. Taryfa ochrony odbiorcy gazu. 2. Koszty dostawy gazu. 3. Przeliczanie gazu na ilość energii. 4. Kalkulator konwersji gazu. 5. Koszty dostawy mediów. 6. Odbiorca ciepła. 7. Wytwórca ciepła interpretacja URE 8. Problemy z eksploatacją. 9. Własność urządzenia pomiarowego. 10. Podział kosztów wg. źródeł ciepła. 11. Media poza sieciowe. PODSTAWOWE PRAWA 1. Niedziałanie prawa wstecz. 2. Związek lokalu z częścią wspólną. 3. Kodeks ...
CZYTAJ WIĘCEJ »

Zarządzanie nieruchomościami wspólnymi – funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych aspekty meterialnoprawne i procesowe.

Zapraszamy Państwa na szkolenie stacjonarne Zarządzanie nieruchomościami wspólnymi - funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych aspekty meterialnoprawne i procesowe.   Program szkolenia: Właściciele ułamkowi we wspólnotach mieszkaniowych. Dochodzenie roszczeń. Odpowiedzialność karna zarządców nieruchomości wspólnej. Reprezentacja dużej wspólnoty mieszkaniowej w postępowaniu cywilnym, karnym, administracyjnym, sądowo-administracyjnym. Sposób reprezentacji Wspólnoty Mieszkaniowej. Szkolenie poprowadzi: Dominik Kosobucki z "Kancelarii Adwokackiej Adwokat Dominik Kosobucki" w ramach prowadzonej praktyki adwokackiej obsługujący m.in. zarządców nieruchomości wspólnych. Doktorant na Wydziale Prawa Administracji i ...
CZYTAJ WIĘCEJ »

Zarządzanie emocjami w sytuacji napięcia i stresu zawodowego w codziennej pracy z Zespołem

Zapraszamy Państwa na szkolenie w dniu 04 listopada 2021r.,   Zarządzanie emocjami w sytuacji napięcia i stresu zawodowego w codziennej pracy z Zespołem     Zagadnienia programowe:   Wykorzystanie nowoczesnej wiedzy o mózgu w codziennej pracy z Zespołem  Marka osobista, a skuteczność kierowania Zespołem Jak świadomie monitorować i doskonalić markę osobistą? Neuroprzekaz osoby pewnej siebie i zdecydowanej. Psychologia ról i ich znaczenie w budowaniu relacji biznesowych Świadomość ról i zarządzanie nimi. Zasady ustalania ...
CZYTAJ WIĘCEJ »

Wykorzystanie nowoczesnej wiedzy o mózgu w codziennej pracy z Zespołem

Zapraszamy Państwa na szkolenie w dniach 29- 30 września 2021r., które odbędzie się w Winnicach Jaworek w Miękini, Szkolenie połączone ze zwiedzaniem Winnic   Wykorzystanie nowoczesnej wiedzy o mózgu w codziennej pracy z Zespołem   Dzień I: 9:00-10:00 Zameldowanie w hotelu   Zagadnienia programowe: 11:00-13:00 Marka osobista, a skuteczność kierowania Zespołem Jak świadomie monitorować i doskonalić markę osobistą? Neuroprzekaz osoby pewnej siebie i zdecydowanej Psychologia ról i ich znaczenie w budowaniu relacji ...
CZYTAJ WIĘCEJ »

Sztuka prowadzenia korespondencji z roszczeniowym klientem

 Zapraszamy Państwa na szkolenie  Sztuka prowadzenia korespondencji z roszczeniowym klientem PROGRAM SZKOLENIA:   I. Istota analizy transakcyjnej w budowaniu pozytywnych relacji z ludźmi w sferze biznesowej Jakie stany emocjonalne wyróżniane są w analizie transakcyjnej? W jaki sposób diagnozować własne stany emocjonalne? W jaki sposób diagnozować stany emocjonalne klienta? Zasady określania stanów emocjonalnych klienta Komunikowanie się w poszczególnych stanach emocjonalnych – na czym polega? W jaki sposób możemy przewidzieć reakcję i ...
CZYTAJ WIĘCEJ »

Cyfryzacja procesu inwestycyjnego, z uwzględnieniem zmian dotyczących obowiązku składania deklaracji w systemie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, których obowiązek składania spoczywa od 1 lipca br. na właścicielu lub zarządcy nieruchomości.

Zapraszamy Państwa na szkolenie stacjonarne przeprowadzone przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa i ograniczeń związanych z COVID 19 Cyfryzacja procesu inwestycyjnego, z uwzględnieniem zmian dotyczących obowiązku składania deklaracji w systemie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, których obowiązek składania spoczywa od 1 lipca br. na właścicielu lub zarządcy nieruchomości.     PROGRAM SZKOLENIA:       1. Prawo budowlane - zakres i przedmiot zmian. Omówienie wprowadzonych i projektowanych ...
CZYTAJ WIĘCEJ »