Archiwum

Rok 2015

Współpraca z Polską Federacją Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych Prezes Zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych Wiceprezydentem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych Pani Jolanta Janasik do dnia 28.05.2015r. była członkiem Zarządu PFSZN, od dnia 29.05.2015r. Pani Jolanta Janasik została wybrana na Radzie Krajowej PFSZN na Wiceprezydenta Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych na 3- letnią kadencje.
CZYTAJ WIĘCEJ »

Rok 2014

Prace DSZN nad nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Członkowie Dolnośląskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości kontynuowali prace nad nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wielokrotnie przy udziale Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, której Dolnośląskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości jest członkiem. Kierowano pisma do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Sejmu ...
CZYTAJ WIĘCEJ »

Rok 2013

Prace DSZN związane z ustawą nad deregulacją zawodów. Przedstawiciele Zarządu DSZN uczestniczyli w pracach związanych z opracowaniem systemu certyfikowania Zarządców Nieruchomości po wejściu w życie ustawy „deregulującej” Wypełniając potrzebę uporządkowania rynku nieruchomości w zakresie zarządzania nieruchomości po ustaniu regulacji państwowych Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, której DSZN jest członkiem opracowała własny system certyfikowania kompetencji zawodowych zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie ...
CZYTAJ WIĘCEJ »

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA BUDOWNICTWA z dnia 2 marca 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA BUDOWNICTWA z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Na podstawie art. 194 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z pózn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1.   Powołuje się Komisje Odpowiedzialności Zawodowej w następującym składzie: 1. Prezydium Komisji Odpowiedzialności Zawodowej: 1. ...
CZYTAJ WIĘCEJ »