WŁADZE STOWARZYSZENIA

ZARZĄD  
Jolanta Janasik Prezes Zarządu
Alina Kopania Skarbnik
Marzena Rurarz Sekretarz
Kazimiera Pacan Członek Zarządu
Elżbieta Sieradzka Członek Zarządu

STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI

KOMISJA REWIZYJNA
Danuta Szymczyk
Sylwia Radecka
KOMISJA ETYKI ZAWODOWEJ
Bożena Bojakowska
Michał Lech