Witamy w Dolnośląskim Stowarzyszeniu Zarządców Nieruchomości

Dolnośląskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości z siedzibą we Wrocławiu powstało w 1999r. z inicjatywy osób zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami posiadającymi licencje zawodowe nadane przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

W 2001r. DSZN zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sadowego, VI wydział Gospodarczy we Wrocławiu, organem sprawującym nadzór jest Prezydent Miasta Wrocławia.
Dolnośląskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości zrzesza 91 członków.. Wśród członków stowarzyszenia są zarówno początkujący zarządcy jak i z wieloletnią praktyką, szefowie dużych Spółek zarządzających nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi na terenie Dolnego Sląska, spółdzielni mieszkaniowych, .

DSZN jest członkiem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, które powstało w 1998r.  jest to dobrowolny związek regionalnych i krajowych stowarzyszeń zarządców i pośredników nieruchomości.

Członkowie DSZN biorą czynny udział w pracach PFSZN. Prezes Zarządu DSZN jest też Wiceprezydentem PFSZ.
PFSZN po deregulacji zawodu zarządcy prowadzi rejestr Zarządców, którzy uzyskali do dnia 31 grudnia 2013r. państwową licencję zawodową zarządcy nieruchomości, a po deregulacji zawodu posiadają świadectwa kompetencji zawodowych w zakresie zarządzania nieruchomościami z dotychczas posiadanym nr licencji nadającego tytuł:
“DYPLOMOWANY ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI”

DSZN jest członkiem PFSZN, a PFSZN jest członkiem CEPI – European Council of Real Estate Professions – Europejska Rada Zawodów Nieruchomościowych.
CEPI to organizacja utworzona w 1990 roku, jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit (AISBL) z siedzibą w Brukseli.
CEPI jest głównym europejskim stowarzyszeniem specjalistów rynku nieruchomości i zarządców nieruchomości.

 

Misją DSZN zgodnie z przyjętym statutem jest m.in.:

 • dążenie do stworzenia profesjonalnej obsługi rynku nieruchomości,
 • ochrona praw zarządców nieruchomości,
 • kształtowanie opinii i ocen na temat rynku zarządzania nieruchomościami,
 • udzielanie pomocy w sprawach związanych z zarządzaniem nieruchomościami,
 • prowadzenie poradnictwa w sprawach dotyczących zarządzania nieruchomościami,
 • wspieranie wszelkich inicjatyw, których celem jest decentralizacja zarządzania nieruchomościami,
 • propagowanie nowoczesnych metod i sposobów zarządzania nieruchomościami,
 • propagowanie zasad etyki zawodowej i czuwanie nad jej przestrzeganiem,
 • dbałość o wysoki poziom etyki zawodowej, kwalifikacje członków Stowarzyszenia,
 • organizowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla członków i innych osób,
 • działanie na rzecz standaryzacji przepisów w zakresie zarządzania nieruchomościami.