Rok 2014

Prace DSZN nad nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Członkowie Dolnośląskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości kontynuowali prace nad nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wielokrotnie przy udziale Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, której Dolnośląskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości jest członkiem. Kierowano pisma do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, oraz Komisji Senatu Rzeczypospolitej. Członkowie Dolnośląskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości brali również aktywny udział w pracach ww. Komisji nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach. Na skutek tych działań Senat zgłosił poprawkę ww. ustawy uwzględniającą postulaty PFSZN i D.S.Z.N. W dniu 28.11.2014r. Sejm Rzeczypospolitej przyjął zgłoszoną przez Senat poprawkę ww. ustawy, tym samym nowelizacja ustawy trafiła do podpisu Prezydenta R.P.