Rok 2015

Współpraca z Polską Federacją Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych
Prezes Zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych Wiceprezydentem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych

Pani Jolanta Janasik do dnia 28.05.2015r. była członkiem Zarządu PFSZN, od dnia 29.05.2015r. Pani Jolanta Janasik została wybrana na Radzie Krajowej PFSZN na Wiceprezydenta Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych na 3- letnią kadencje.