WYBÓR OPTYMALNEJ METODY ROZLICZANIA MEDIÓW oraz OPRACOWANIE POPRAWNEGO REGULAMINU ROZLICZANIA MEDIÓW

WYBÓR OPTYMALNEJ METODY ROZLICZANIA MEDIÓW oraz OPRACOWANIE POPRAWNEGO REGULAMINU ROZLICZANIA MEDIÓW
 
Program szkolenia: 

ROZLICZENIE MEDIÓW
 
1. Prawo nie działa wstecz.
2. Kodeks cywilny.
3. Kodeks karny.
4. Rozporządzenie MI w sprawie warunków technicznych…
5. Podział kosztów wg źródeł ciepła.
6. Związek lokalu z częścią wspólną.
7. Zapotrzebowanie na ciepło.
8. Zakres temperatury w pomieszczeniach.
9. Wytwórca ciepła interpretacja URE
ROZLICZANIE KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA
 
1. Podział kosztów ciepła:
1) Podział kosztów zakupu ciepła.
2) Wysokość kosztów stałych zakupu ciepła.
3) podział kosztów na c.o. i c.w.u.
4) podział kosztów na części wspólne.
 2. Zużycie c.o. i c.w.u.:
1) zużycie w lokalach c.w.u.
2) zużycie w lokalach c.o.
3. Stawki:
1) Stawka kosztu stałego.
2) Stawka c.w.u.
3) Stawka c.o. części wspólnych.
4) Stawka c.o. lokali
4. Rozliczenie lokalu:
1) Koszt stały.
2) Koszt c.w.u.
3) koszt c.o. wspólny.
4) koszt c.o.
 5. Zasady ogólne:
1) Opłacalność zdalnego odczytu.
2) Zasady ogólne – okres legalizacji.
3) Zasady ogólne – udostępnienie lokalu.
4) Zasady ogólne – średnia wartość zużycia.
5) Zasady ogólne – informacje o rozliczeniu.
6) Zasady ogólne – zgłoszenie niedogrzania lokalu.
7) Zasady ogólne – dochodzenie odszkodowania.
8) Zasady ogólne – określenie terminu rozliczenia.
9) Zasady ogólne – termin wnoszenia zaliczek.
10) Zasady ogólne – rozliczenie różnicy zaliczek z należnością.
11) Zasady ogólne – zasady zgłaszania reklamacji.
12) Zasady ogólne – prawo do korygowania rozliczenia.
ZASADY ROZLICZANIA WODY
1. Podział kosztów wody.
2. Zużycie wody w lokalach:
a. zużycie dostarczonej wody
b. woda do podlewania ogródków.
3. Rozliczenie lokalu a. abonament na lokal:
b. wody do lokalu
c. uchybu do lokalu.
4. Rozliczenia uchybu.
5. Koszty utraconej wody wskutek awarii.
6. Zasady ogólne – wyliczenie ilości utraconej wody.
7. Prawo do korygowania rozliczenia.
Szkolenie poprowadzi: Wojciech Konieczny Zarządca nieruchomości, organizator certyfikowanych wykładów w Ministerstwie Infrastruktury. Prezes Stowarzyszenia Uczestników Nieruchomości TRANSFER, biegły sądowy oraz szkoleniowiec z 20-letnią praktyką. Autor wielu programów informatycznych wspomagających pracę zarządców nieruchomości w inwentaryzacji, eksploatacji oraz rozliczania mediów.
 
Termin i miejsce szkolenia:
16 czerwiec 2023r. w godz. 9,00 do 15,00
Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń
Naukowo- Technicznych NOT
Wrocław, ul. Piłsudskiego 74