Ochrona przeciwpożarowa budynków mieszkalnych i nie tylko – czyli o czym zarządca wiedzieć powinien w 2024 r.

Zapraszamy Państwa na szkolenie stacjonarne
Program szkolenia
Segment pierwszy:
Ochrona przeciwpożarowa, a bezpieczeństwo pożarowe:
1. Co między zauważeniem pożaru, a przybyciem ratowników.
2. Ewakuacja – pojęcie, istota i statystyka.
3. Wspomaganie ewakuacji – wydzielenie dróg ewakuacji i oświetlenie ewakuacyjne.
4. Regulacje na przestrzeni lat – przejścia między klatkami schodowymi na ostatniej kondygnacji i ich status.
5. Instrukcja postępowania na wypadek pożaru, a instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – różnice, elementy, wspólne, wymagania.
Segment drugi:
Gasić i ratować:
1. Rozwój pożaru w czasie.
2. Czas reakcji ratowników.
3. Dostęp do budynku – drogi pożarowe do budynków nowych i istniejących.
4. Instalacje wodociągowe przeciwpożarowe wczoraj i dziś – tzw „suche piony”  i ich następcy.
5. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
Segment trzeci:
Nowe wyzwania:
1. Fotowoltaika – instalacje dachowe i inne rozwiązania;
2. Elektromobilność – hulajnogi, skutery i samochody;
3. Składowanie materiałów palnych w garażach podziemnych – wydzielane stanowiska i „biksy na jednoślady” – zmiany sposobu użytkowania.
Forma prowadzenia – forma wykładu z pytaniami w dowolnej chwili z podziałem na tematy, jak w programie.
Szkolenie poprowadzi Marcin Zieliński– prawnik z wykształcenia, strażak z zawodu, od 13 lat pełni służbę w pionie kontrolno-rozpoznawczym biorąc udział w sprawowaniu nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych.
PortalPRO – Prezentacja bezpłatnej aplikacji  na polskim rynku, stworzona z myślą o zarządcach nieruchomości.

Główne cele PortalPRO to:
1. Ulepszanie standardów w zakresie zarządzania nieruchomościami.
2. Wzmacnianie współpracy pomiędzy usługodawcami z zakresu technicznego utrzymania nieruchomości.
3. Stałe podnoszenie jakości usług świadczonych przez zarządców i administratorów nieruchomości.
Prezentację poprowadzi Anna Żmijowska –  Regionalny Menadżer Sprzedaży PortalPRO
Termin i miejsce szkolenia:
05 grudnia 2023r. w godz. 9,00 do 14,30
Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń
Naukowo- Technicznych NOT
Wrocław, ul. Piłsudskiego 74 sala 113