Zarządzanie nieruchomościami wspólnymi – funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych aspekty meterialnoprawne i procesowe.

Zapraszamy Państwa na szkolenie stacjonarne
Zarządzanie nieruchomościami wspólnymi – funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych aspekty meterialnoprawne i procesowe.
 
Program szkolenia:
  1. Właściciele ułamkowi we wspólnotach mieszkaniowych. Dochodzenie roszczeń.
  2. Odpowiedzialność karna zarządców nieruchomości wspólnej.
  3. Reprezentacja dużej wspólnoty mieszkaniowej w postępowaniu cywilnym, karnym, administracyjnym, sądowo-administracyjnym.
  4. Sposób reprezentacji Wspólnoty Mieszkaniowej.
Szkolenie poprowadzi: Dominik Kosobucki z „Kancelarii Adwokackiej Adwokat Dominik Kosobucki” w ramach prowadzonej praktyki adwokackiej obsługujący m.in. zarządców nieruchomości wspólnych.
Doktorant na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego) przygotowujący pracę doktorską z zakresu wspólnot mieszkaniowych.
Termin i miejsce szkolenia:
02 czerwca 2022r. w godz. 9,00 do 13,00
Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń
Naukowo- Technicznych NOT
Wrocław, ul. Piłsudskiego 74