Szkolenia

Najważniejsze zmiany w podatkach w 2021r.

Zapraszamy Państwa na szkolenie online, które odbędzie się w dniu 07 maja 2021r. na platformie komunikacyjnej Microsoft TEAMS   Najważniejsze zmiany w podatkach w 2021r.   I. LIMITY PODATKOWE I BILANSOWE NA 2021 ROK  1. Limity dla celów podatku dochodowego 2. Limity dla celów VAT 3. Wybrane limity bilansowe II. ZMIANY W VAT W 2021 R.  1. Wydłużenie terminu odliczania VAT 2. Zmiany w zakresie rozliczania faktur korygujących 3. Podwyższenie limitu ...
CZYTAJ WIĘCEJ »

Bezpieczeństwo pożarowe budynków i odpowiedzialność zarządcy nieruchomości. Problemy z wilgocią w budynkach…

Zapraszamy Państwa na szkolenie stacjonarne przeprowadzone przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa i ograniczeń związanych z COVID 19. Bezpieczeństwo pożarowe budynków i odpowiedzialność zarządcy nieruchomości   1. Podstawy prawne odpowiedzialności w ochronie przeciwpożarowej: Podmioty odpowiedzialne. Zakres odpowiedzialności Odpowiedzialność karna właściciela i zarządcy Mandat, a grzywna w postępowaniu administracyjnym. 2. Wymagania ustawowe w ochronie przeciwpożarowej, a akty wykonawcze.   3. Pionowe drogi ewakuacyjne. Ogólne wymagania Zmiany w zabezpieczeniach klatek schodowych od 1.01.2018r. Bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 4. ...
CZYTAJ WIĘCEJ »

Nowelizacja Prawa budowlanego – omówienie zmian ustawowych – m.in. nowe regulacje dotyczące projektu budowlanego, zmiana zakresu uprawnień projektantów, abolicja w sprawie samowoli budowlanych. Zmiany już zostały uchwalone i ogłoszone w dzienniku ustaw, będą obowiązywać od 19 września br.

Zapraszamy Państwa na szkolenie stacjonarne przeprowadzone przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa i ograniczeń związanych z COVID 19. Nowelizacja  Prawa budowlanego – omówienie zmian ustawowych – m.in. nowe regulacje dotyczące projektu budowlanego, zmiana zakresu uprawnień projektantów, abolicja w sprawie samowoli budowlanych. Zmiany już zostały uchwalone i ogłoszone w dzienniku ustaw, będą obowiązywać od 19 września br.  Definicje legalne w procesie inwestycyjnym –zmiana ...
CZYTAJ WIĘCEJ »

Zarządzanie emocjami w rozmowie z trudnym klientem podczas zebrania ze Wspólnotą Mieszkaniową

Wykorzystanie nowoczesnej wiedzy o mózgu w codziennej pracy  z trudnym klientem W jaki sposób mózg rządzi naszym życiem?   Która część mózgu decyduje o naszym zachowaniu w określonej sytuacji? Emocje, system wartości i racjonalizm w rozmowie z klientem – jakie ma znaczenie? Istota emocji w relacjach z klientami. Zasady budowania i podtrzymywania relacji z klientami Dlaczego klienci zachowują się roszczeniowo? Jak reagujemy na roszczeniowe zachowanie ...
CZYTAJ WIĘCEJ »

Wykorzystanie nowoczesnej wiedzy o mózgu w codziennej pracy lidera

Wykorzystanie nowoczesnej wiedzy o mózgu w codziennej pracy lidera 1. Wykorzystanie neuronauki w kierowaniu Zespołem. 2. W jaki sposób mózg rządzi naszym życiem? 3. Która część mózgu decyduje o zachowaniu lidera w określonej sytuacji? 4. Emocje, system wartości i racjonalizm w kierowaniu Zespołem– jakie ma znaczenie? 5. Istota emocji w relacjach z pracownikami. 6. Znaczenie emocji w kierowaniu Zespołem. 7. Negatywne skutki obawy lidera przed odejściem pracownika–jak ...
CZYTAJ WIĘCEJ »

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH W 2019 R. I 2020 R.

Zapraszamy Państwa na szkolenie: NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH W 2019 R. I 2020 R.   1. Nowy rejestr podatników VAT. 2. Zmieniona definicja pierwszego zasiedlenia. 3. Ograniczenie katalogu stosowania zwolnień do kwoty 200 tys. 4. Zmiany zasad wykreślania i przywracania podatników do rejestru czynnych podatników VAT 5. Obowiązkowy split payment (MPP). 6. Obowiązek posiadania rachunku bankowego na potrzeby prowadzonej działalności. 7. Sankcje za nieprzestrzeganie MPP (mechanizmu podzielonej płatności). 8. Zmiany ...
CZYTAJ WIĘCEJ »

Lider i jego praca z emocjami w relacjach ze współpracownikami. Ubezpieczenie „budowy”. Ryzyko WM w procesie inwestycji budowlanej. Ubezpieczenie prac remontowo-modernizacyjnych oraz budowlano-montażowych.

Zapraszamy Państwa na szkolenie:  Lider i jego praca z emocjami w relacjach ze współpracownikami. Ubezpieczenie „budowy”. Ryzyko WM w procesie inwestycji budowlanej. Ubezpieczenie prac remontowo-modernizacyjnych oraz budowlano-montażowych.   Lider i jego praca z emocjami w relacjach ze współpracownikami. Szkolenie poprowadzi : Olek Sienkiewicz Licencjonowany Trener Structogram W godzinach: od godz. 10,00 do godz.  14,00 Skuteczny lider - kim jest i jakie powinien mieć cechy - ĆW. Emocje i ich rola ...
CZYTAJ WIĘCEJ »

Lider i jego praca z emocjami w relacjach ze współpracownikami. Ubezpieczenie „budowy”. Ryzyko WM w procesie inwestycji budowlanej. Ubezpieczenie prac remontowo-modernizacyjnych oraz budowlano-montażowych

Zapraszamy Państwa na szkolenie  Lider i jego praca z emocjami w relacjach ze współpracownikami. Ubezpieczenie „budowy”. Ryzyko WM w procesie inwestycji budowlanej. Ubezpieczenie prac remontowo-modernizacyjnych oraz budowlano-montażowych Lider i jego praca z emocjami w relacjach ze współpracownikami. Szkolenie poprowadzi : Olek Sienkiewicz Licencjonowany Trener Structogram Skuteczny lider - kim jest i jakie powinien mieć cechy - ĆW. Emocje i ich rola w procesie komunikacji (w tym model skutecznego ...
CZYTAJ WIĘCEJ »

PROCES INWESTYCYJNY W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH ZMIAN USTAWY PRAWO BUDOWLANE . PROGRAM SZKOLENIA:

PROCES INWESTYCYJNY W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH ZMIAN USTAWY PRAWO BUDOWLANE . PROGRAM SZKOLENIA: 1. Definicje legalne w procesie inwestycyjnym m.in. obiekt budowlany, obszar oddziaływania obiektu, instalacje, dokumentacja geodezyjna, zabudowa śródmiejska, parking, działka budowlana. Nowe interpretacje. 2. Zmiany w Prawie budowlanym wprowadzone ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących Dz.U.2018.1496. 3. Warunki zabudowy i zagospodarowania ...
CZYTAJ WIĘCEJ »

NOWE WARUNKI TECHNICZNE BUDYNKÓW – ISTOTNE ZMIANY OD 1.01.2018R.

NOWE WARUNKI TECHNICZNE BUDYNKÓW – ISTOTNE ZMIANY OD 1.01.2018R. Interpretacja i zakres zastosowania przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2018r. Program szkolenia: Godz. 9,00 do 14, 15 /w tym 15min. przerwa kawową/ Warunki techniczne jako podstawa prawidłowej budowy w rozumieniu art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 ...
CZYTAJ WIĘCEJ »