Szkolenia

Sztuka prowadzenia korespondencji z roszczeniowym klientem

 Zapraszamy Państwa na szkolenie  Sztuka prowadzenia korespondencji z roszczeniowym klientem PROGRAM SZKOLENIA:   I. Istota analizy transakcyjnej w budowaniu pozytywnych relacji z ludźmi w sferze biznesowej Jakie stany emocjonalne wyróżniane są w analizie transakcyjnej? W jaki sposób diagnozować własne stany emocjonalne? W jaki sposób diagnozować stany emocjonalne klienta? Zasady określania stanów emocjonalnych klienta Komunikowanie się w poszczególnych stanach emocjonalnych – na czym polega? W jaki sposób możemy przewidzieć reakcję i ...
CZYTAJ WIĘCEJ »

Cyfryzacja procesu inwestycyjnego, z uwzględnieniem zmian dotyczących obowiązku składania deklaracji w systemie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, których obowiązek składania spoczywa od 1 lipca br. na właścicielu lub zarządcy nieruchomości.

Zapraszamy Państwa na szkolenie stacjonarne przeprowadzone przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa i ograniczeń związanych z COVID 19 Cyfryzacja procesu inwestycyjnego, z uwzględnieniem zmian dotyczących obowiązku składania deklaracji w systemie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, których obowiązek składania spoczywa od 1 lipca br. na właścicielu lub zarządcy nieruchomości.     PROGRAM SZKOLENIA:       1. Prawo budowlane - zakres i przedmiot zmian. Omówienie wprowadzonych i projektowanych ...
CZYTAJ WIĘCEJ »

Najważniejsze zmiany w podatkach w 2021r.

Najważniejsze zmiany w podatkach w 2021r.    I. LIMITY PODATKOWE I BILANSOWE NA 2021 ROK  1. Limity dla celów podatku dochodowego 2. Limity dla celów VAT 3. Wybrane limity bilansowe II. ZMIANY W VAT W 2021 R.  1. Wydłużenie terminu odliczania VAT 2. Zmiany w zakresie rozliczania faktur korygujących 3. Podwyższenie limitu prezentów o małej wartości 4. Spójne zasady przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych na PLN dla VAT i ...
CZYTAJ WIĘCEJ »

Najważniejsze zmiany w podatkach w 2021r.

Zapraszamy Państwa na szkolenie online, które odbędzie się w dniu 07 maja 2021r. na platformie komunikacyjnej Microsoft TEAMS   Najważniejsze zmiany w podatkach w 2021r.   I. LIMITY PODATKOWE I BILANSOWE NA 2021 ROK  1. Limity dla celów podatku dochodowego 2. Limity dla celów VAT 3. Wybrane limity bilansowe II. ZMIANY W VAT W 2021 R.  1. Wydłużenie terminu odliczania VAT 2. Zmiany w zakresie rozliczania faktur korygujących 3. Podwyższenie limitu ...
CZYTAJ WIĘCEJ »

Bezpieczeństwo pożarowe budynków i odpowiedzialność zarządcy nieruchomości. Problemy z wilgocią w budynkach…

Zapraszamy Państwa na szkolenie stacjonarne przeprowadzone przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa i ograniczeń związanych z COVID 19. Bezpieczeństwo pożarowe budynków i odpowiedzialność zarządcy nieruchomości   1. Podstawy prawne odpowiedzialności w ochronie przeciwpożarowej: Podmioty odpowiedzialne. Zakres odpowiedzialności Odpowiedzialność karna właściciela i zarządcy Mandat, a grzywna w postępowaniu administracyjnym. 2. Wymagania ustawowe w ochronie przeciwpożarowej, a akty wykonawcze.   3. Pionowe drogi ewakuacyjne. Ogólne wymagania Zmiany w zabezpieczeniach klatek schodowych od 1.01.2018r. Bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 4. ...
CZYTAJ WIĘCEJ »

Nowelizacja Prawa budowlanego – omówienie zmian ustawowych – m.in. nowe regulacje dotyczące projektu budowlanego, zmiana zakresu uprawnień projektantów, abolicja w sprawie samowoli budowlanych. Zmiany już zostały uchwalone i ogłoszone w dzienniku ustaw, będą obowiązywać od 19 września br.

Zapraszamy Państwa na szkolenie stacjonarne przeprowadzone przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa i ograniczeń związanych z COVID 19. Nowelizacja  Prawa budowlanego – omówienie zmian ustawowych – m.in. nowe regulacje dotyczące projektu budowlanego, zmiana zakresu uprawnień projektantów, abolicja w sprawie samowoli budowlanych. Zmiany już zostały uchwalone i ogłoszone w dzienniku ustaw, będą obowiązywać od 19 września br.  Definicje legalne w procesie inwestycyjnym –zmiana ...
CZYTAJ WIĘCEJ »

Zarządzanie emocjami w rozmowie z trudnym klientem podczas zebrania ze Wspólnotą Mieszkaniową

Wykorzystanie nowoczesnej wiedzy o mózgu w codziennej pracy  z trudnym klientem W jaki sposób mózg rządzi naszym życiem?   Która część mózgu decyduje o naszym zachowaniu w określonej sytuacji? Emocje, system wartości i racjonalizm w rozmowie z klientem – jakie ma znaczenie? Istota emocji w relacjach z klientami. Zasady budowania i podtrzymywania relacji z klientami Dlaczego klienci zachowują się roszczeniowo? Jak reagujemy na roszczeniowe zachowanie ...
CZYTAJ WIĘCEJ »

Wykorzystanie nowoczesnej wiedzy o mózgu w codziennej pracy lidera

Wykorzystanie nowoczesnej wiedzy o mózgu w codziennej pracy lidera 1. Wykorzystanie neuronauki w kierowaniu Zespołem. 2. W jaki sposób mózg rządzi naszym życiem? 3. Która część mózgu decyduje o zachowaniu lidera w określonej sytuacji? 4. Emocje, system wartości i racjonalizm w kierowaniu Zespołem– jakie ma znaczenie? 5. Istota emocji w relacjach z pracownikami. 6. Znaczenie emocji w kierowaniu Zespołem. 7. Negatywne skutki obawy lidera przed odejściem pracownika–jak ...
CZYTAJ WIĘCEJ »

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH W 2019 R. I 2020 R.

Zapraszamy Państwa na szkolenie: NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH W 2019 R. I 2020 R.   1. Nowy rejestr podatników VAT. 2. Zmieniona definicja pierwszego zasiedlenia. 3. Ograniczenie katalogu stosowania zwolnień do kwoty 200 tys. 4. Zmiany zasad wykreślania i przywracania podatników do rejestru czynnych podatników VAT 5. Obowiązkowy split payment (MPP). 6. Obowiązek posiadania rachunku bankowego na potrzeby prowadzonej działalności. 7. Sankcje za nieprzestrzeganie MPP (mechanizmu podzielonej płatności). 8. Zmiany ...
CZYTAJ WIĘCEJ »

Lider i jego praca z emocjami w relacjach ze współpracownikami. Ubezpieczenie „budowy”. Ryzyko WM w procesie inwestycji budowlanej. Ubezpieczenie prac remontowo-modernizacyjnych oraz budowlano-montażowych.

Zapraszamy Państwa na szkolenie:  Lider i jego praca z emocjami w relacjach ze współpracownikami. Ubezpieczenie „budowy”. Ryzyko WM w procesie inwestycji budowlanej. Ubezpieczenie prac remontowo-modernizacyjnych oraz budowlano-montażowych.   Lider i jego praca z emocjami w relacjach ze współpracownikami. Szkolenie poprowadzi : Olek Sienkiewicz Licencjonowany Trener Structogram W godzinach: od godz. 10,00 do godz.  14,00 Skuteczny lider - kim jest i jakie powinien mieć cechy - ĆW. Emocje i ich rola ...
CZYTAJ WIĘCEJ »