Szkolenia

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH W 2019 R. I 2020 R.

Zapraszamy Państwa na szkolenie: NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH W 2019 R. I 2020 R.   1. Nowy rejestr podatników VAT. 2. Zmieniona definicja pierwszego zasiedlenia. 3. Ograniczenie katalogu stosowania zwolnień do kwoty 200 tys. 4. Zmiany zasad wykreślania i przywracania podatników do rejestru czynnych podatników VAT 5. Obowiązkowy split payment (MPP). 6. Obowiązek posiadania rachunku bankowego na potrzeby prowadzonej działalności. 7. Sankcje za nieprzestrzeganie MPP (mechanizmu podzielonej płatności). 8. Zmiany ...
CZYTAJ WIĘCEJ »

Lider i jego praca z emocjami w relacjach ze współpracownikami. Ubezpieczenie „budowy”. Ryzyko WM w procesie inwestycji budowlanej. Ubezpieczenie prac remontowo-modernizacyjnych oraz budowlano-montażowych.

Zapraszamy Państwa na szkolenie:  Lider i jego praca z emocjami w relacjach ze współpracownikami. Ubezpieczenie „budowy”. Ryzyko WM w procesie inwestycji budowlanej. Ubezpieczenie prac remontowo-modernizacyjnych oraz budowlano-montażowych.   Lider i jego praca z emocjami w relacjach ze współpracownikami. Szkolenie poprowadzi : Olek Sienkiewicz Licencjonowany Trener Structogram W godzinach: od godz. 10,00 do godz.  14,00 Skuteczny lider - kim jest i jakie powinien mieć cechy - ĆW. Emocje i ich rola ...
CZYTAJ WIĘCEJ »

Lider i jego praca z emocjami w relacjach ze współpracownikami. Ubezpieczenie „budowy”. Ryzyko WM w procesie inwestycji budowlanej. Ubezpieczenie prac remontowo-modernizacyjnych oraz budowlano-montażowych

Zapraszamy Państwa na szkolenie  Lider i jego praca z emocjami w relacjach ze współpracownikami. Ubezpieczenie „budowy”. Ryzyko WM w procesie inwestycji budowlanej. Ubezpieczenie prac remontowo-modernizacyjnych oraz budowlano-montażowych Lider i jego praca z emocjami w relacjach ze współpracownikami. Szkolenie poprowadzi : Olek Sienkiewicz Licencjonowany Trener Structogram Skuteczny lider - kim jest i jakie powinien mieć cechy - ĆW. Emocje i ich rola w procesie komunikacji (w tym model skutecznego ...
CZYTAJ WIĘCEJ »

PROCES INWESTYCYJNY W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH ZMIAN USTAWY PRAWO BUDOWLANE . PROGRAM SZKOLENIA:

PROCES INWESTYCYJNY W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH ZMIAN USTAWY PRAWO BUDOWLANE . PROGRAM SZKOLENIA: 1. Definicje legalne w procesie inwestycyjnym m.in. obiekt budowlany, obszar oddziaływania obiektu, instalacje, dokumentacja geodezyjna, zabudowa śródmiejska, parking, działka budowlana. Nowe interpretacje. 2. Zmiany w Prawie budowlanym wprowadzone ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących Dz.U.2018.1496. 3. Warunki zabudowy i zagospodarowania ...
CZYTAJ WIĘCEJ »

NOWE WARUNKI TECHNICZNE BUDYNKÓW – ISTOTNE ZMIANY OD 1.01.2018R.

NOWE WARUNKI TECHNICZNE BUDYNKÓW – ISTOTNE ZMIANY OD 1.01.2018R. Interpretacja i zakres zastosowania przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2018r. Program szkolenia: Godz. 9,00 do 14, 15 /w tym 15min. przerwa kawową/ Warunki techniczne jako podstawa prawidłowej budowy w rozumieniu art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 ...
CZYTAJ WIĘCEJ »

Sztuka panowania nad uczestnikami zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej, czyli jak mówić do ludzi i do rzeczy?

Jak przygotować się do zebrania? Wizerunek i savoire vivre wystąpień publicznych Jak przygotować miejsce zebrania, by możliwie jak najlepiej panować nad Uczestnikami? Jaka pora jest najlepsza na zebranie wspólnoty mieszkaniowej? Przygotowanie informacji dla wspólnoty mieszkaniowej Cel przekazu, czyli co chcesz osiągnąć? Twoi odbiorcy, czyli do kogo zamierzasz mówić? Treść przekazu, czyli co chcesz powiedzieć Uczestnikom zebrania? Jak długo powinno trwać zebranie wspólnoty? Konstrukcja wypowiedzi, czyli jak sprawić, by Uczestnicy ...
CZYTAJ WIĘCEJ »

PODATKI WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH

Zapraszamy Państwa na szkolenie: PODATKI WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH I. Podatek od towarów i usług Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług 1. Ogólna regulacja prawna wspólnoty mieszkaniowej 2. Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik VAT 3. Właściwość miejscowa organu podatkowego. Rejestracja dla potrzeb VAT 4. Zwolnienie „o charakterze podmiotowym” 5. Ewolucja „spojrzenia” na wspólnotę mieszkaniową w orzecznictwie 6. Przełomowa interpretacja ogólna Ministra Finansów 7. Zwolnienie przedmiotowe w stanie prawnym do ...
CZYTAJ WIĘCEJ »

Szkolenie dla Prezesów i Dyrektorów zarządzających Spółkami na rynku nieruchomości

Sztuka kierowania Zespołem i motywowania Pracowników Program szkolenia dla Prezesów i Dyrektorów zarządzających Spółkami na rynku nieruchomości Cele szkolenia: 1. Kreowanie pozytywnego wizerunku zarządcy nieruchomości. 2. Świadome budowanie marki osobistej osoby kierującej Zespołem 3. Doskonalenie umiejętności skutecznego i efektywnego kierowania Zespołem 4. Weryfikacja i aktualizacja wiedzy na temat skutecznej motywacji pracowników 5. Wzmocnienie pozytywnych relacji z Zespołem i podniesienia efektywności działań 6. Podniesienie poziomu samoświadomości ...
CZYTAJ WIĘCEJ »

SPECJALISTYCZNY KURS KWALIFIKACYJNY W ZAKRESIE ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Zapraszamy Państwa na specjalistyczny kurs umożliwiający uzyskanie wiedzy, celem   podjęcia pracy w zawodzie Administratora nieruchomości ? Do kogo skierowany jest kurs ? Program 1. Dlaczego ważny jest Administrator? 2. Najważniejsze pojęcia i definicje dotyczące nieruchomości? 3. Stosunki cywilno-prawne. 4. Własność i inne prawa rzeczowe. 5. Aspekty techniczne w administrowaniu. 6. Windykacja należności, egzekucja należności . 7. Źródła informacji o nieruchomościach. 8. Administrowanie ekonomiczno-finansowe. 9. Administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi, kamienicami itp. 10. Administrowanie powierzchniami ...
CZYTAJ WIĘCEJ »

Aktualne wytyczne dotyczące obowiązkowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych na podstawie interpretacji Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

Aktualne wytyczne dotyczące obowiązkowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych na podstawie interpretacji Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego Przeglądy obiektów, czyli co musimy zlecać i co wymagać od wykonawców obowiązkowych kontroli? Szkolenie oparte na praktycznych przykładach wraz z omówieniem wzorów protokołów oraz najczęściej spotykanych nieprawidłowości występujących podczas zlecania i wykonywania obowiązkowych przeglądów obiektów. Szkolenie ma charakter warsztatów szkoleniowych z elementami dyskusji i pytań uczestników. Zakres szkolenia: Omówienie ...
CZYTAJ WIĘCEJ »