Bezpieczeństwo pożarowe budynków i odpowiedzialność zarządcy nieruchomości. Problemy z wilgocią w budynkach…

Zapraszamy Państwa na szkolenie stacjonarne przeprowadzone przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa i ograniczeń związanych z COVID 19.
Bezpieczeństwo pożarowe budynków i odpowiedzialność zarządcy nieruchomości
 
1. Podstawy prawne odpowiedzialności w ochronie przeciwpożarowej:
  • Podmioty odpowiedzialne.
  • Zakres odpowiedzialności
  • Odpowiedzialność karna właściciela i zarządcy
  • Mandat, a grzywna w postępowaniu administracyjnym.
2. Wymagania ustawowe w ochronie przeciwpożarowej, a akty wykonawcze.
 
3. Pionowe drogi ewakuacyjne.
  • Ogólne wymagania
  • Zmiany w zabezpieczeniach klatek schodowych od 1.01.2018r.
  • Bezpieczeństwo ekip ratowniczych.
4. Zmiany sposobu użytkowania budynków – problemy i zagrożenia na przykładzie escape roomów, i hoteli czy aparthoteli.
5. Wodociągowe instalacje przeciwpożarowe w budynkach wysokich ZL – czyli o nawadnianiu suchych pionów”).
 Szkolenie poprowadzi: Marcin Zieliński – prawnik z wykształcenia, strażak z zawodu, od 11 lat pełni służbę w pionie kontrolno-rozpoznawczym biorąc udział w sprawowaniu nadzoru nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych.
1. Problemy z wilgocią w budynkach, skuteczne usuwanie. Tynki nowej generacji.
 Szkolenie w godzinach 14,30- 15,00 poprowadzi: mgr. inż. architekt Bartosz Kędzierski- RENO Sp. z o.o .
 
Termin i miejsce szkolenia:
30 września 2020r. w godz. od 9,00 do 15,00
Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń
Naukowo- Technicznych NOT
Wrocław, ul. Piłsudskiego 74
Cena szkolenia: 350zł./ brutto za 1 osobę
(cena obejmuje: imienny certyfikat, przerwę kawową, konsultacje z ekspertem)
Zgłoszenia proszę dokonać w formie wypełnionej i przesłanej karty zgłoszenia z załącznika do dnia 23.09.2020r. na e-mail biuro@dszn.org
 
Serdecznie zapraszam
Jolanta Janasik