Wykorzystanie nowoczesnej wiedzy o mózgu w codziennej pracy lidera

Wykorzystanie nowoczesnej wiedzy o mózgu w codziennej pracy lidera
1. Wykorzystanie neuronauki w kierowaniu Zespołem.
2. W jaki sposób mózg rządzi naszym życiem?
3. Która część mózgu decyduje o zachowaniu lidera w określonej sytuacji?
4. Emocje, system wartości i racjonalizm w kierowaniu Zespołem– jakie ma znaczenie?
5. Istota emocji w relacjach z pracownikami.
6. Znaczenie emocji w kierowaniu Zespołem.
7. Negatywne skutki obawy lidera przed odejściem pracownika–jak im zapobiegać?
8. Sztuka przejmowania i rozładowywania emocji podczas rozmowy z pracownikiem.
9. Jak programy mentalne lidera na temat jego podwładnych kształtują jego styl kierowania Zespołem ?
10. Zasady budowania i podtrzymywania relacji z pracownikami.
11. Zasady ustalania rodzaju relacji w Zespole.
12. Kierowanie ludźmi–najważniejsze zasady.
13. Kontrakt psychologiczny –jego znaczenie w skutecznym kierowaniu Zespołem.
Zastosowanie neuronauki w skutecznym komunikowaniu się z pracownikami
1. Empatia i parafraza w rozmowie lidera z pracownikiem.
2. Kontrolowanie rozmowy w sytuacji napięcia i stresu.
3. Jakich słów należy unikać w komunikacji biznesowej z podwładnym?
4. Doskonalenie przebiegu informacji w Zespole – skuteczne wydawanie poleceń.
5. Kolejne kroki prowadzenia rozmowy dyscyplinującej.
6. Zasady wyrażania niezadowolenia i dyscyplinowania pracowników.
7. Jak podczas trudnej rozmowy dążyć do porozumienia i współpracy?
8. Jak ćwiczyć profesjonalną reakcję na trudne zachowania pracownika?
9. Jak rozmawiać o wynagrodzeniu pracownika?
10. Gry psychologiczne pracowników.
Motywacja 3.0, czyli sztuka motywowania pracowników w sytuacjach trudnych
1. Dlaczego pracownicy zachowują się roszczeniowo?
2. Jak reagujemy na roszczeniowe zachowanie pracownika?
3. Jak reagować na nieuzasadnione roszczenia i wywieranie presji przez pracownika?
4. Źródła motywacji i mechanizmjej funkcjonowania.
5. Motywatory zewnętrzne a motywatory wewnętrzne.
6. Pozytywna motywacja–jej rodzaje i źródło.
7. Jaki mamy wpływ na motywację pracowników?
8. Typy pracownika w aspekcie systemu wartości i motywatorów pracownika.
9. Samokontrola i samodyscyplina, jako istotne cechy skutecznych liderów.
10. Istota samodyscypliny w codziennej pracy lidera.
Szkolenie poprowadzi:
Trener- Wykładowca: Grażyna Białopiotrowicz
Trener biznesu, trener rozwoju osobistego oraz umiejętności interpersonalnych, specjalista w zakresie marketingu politycznego i kreowania wizerunku.
Prowadzi szkolenia i treningi w zakresie psychologii biznesu, dotyczące m.in. profesjonalnej obsługi klienta.
Skutecznej komunikacji interpersonalnej, psychologii sprzedaży, strategii wywierania wpływu społecznego, kreowania wizerunku, stresu
zawodowego i zarządzania emocjami.
Współpracuje, jako wykładowca, z Katedrą Inwestycji i Nieruchomości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Osobisty doradca i trener osób publicznych oraz menedżerów wysokiego szczebla.
Na Rynku Nieruchomości od 1998 roku prowadzi szkolenia i treningi dla Zarządców Nieruchomości, dla Pośredników w Obrocie Nieruchomościami oraz Rzeczoznawców Majątkowych
Termin, miejsce i czas szkolenia: 28 listopada 2019r. NOT Wrocław, ul. Piłsudskiego 74; sala 208    
 
Rozpoczęcie szkolenia godz. 9,00 zakończenie godz. 15, 15
 
Od godz. 9,00 do godz. 14,00 wykłady poprowadzi Pani Grażyna Białopiotrowicz / tematyka bz./
 
Od godz. 14, 15 do godz. 15, 15 wykład „System Aquapol- Skuteczne osuszanie murów z wilgoci kapilarnej- metoda bezinwazyjna” poprowadzi Przedstawiciel Aquapol Polska CPV z siedzibą w Świebodzicach
 
 
Koszt szkolenia: 390 zł brutto/ 1 osoba/wpłaty proszę dokonać do dnia 19.11.2019r./