Zarządzanie emocjami w rozmowie z trudnym klientem podczas zebrania ze Wspólnotą Mieszkaniową

Wykorzystanie nowoczesnej wiedzy o mózgu w codziennej pracy  z trudnym klientem
W jaki sposób mózg rządzi naszym życiem?
 
Która część mózgu decyduje o naszym zachowaniu w określonej sytuacji?
Emocje, system wartości i racjonalizm w rozmowie z klientem – jakie ma znaczenie?
Istota emocji w relacjach z klientami.
Zasady budowania i podtrzymywania relacji z klientami
Dlaczego klienci zachowują się roszczeniowo?
Jak reagujemy na roszczeniowe zachowanie klienta?
Jak podczas trudnej rozmowy dążyć do porozumienia i współpracy?
Jakich słów należy unikać w komunikacji biznesowej podczas prowadzenia zebrań i rozmowy z trudnym klientem?
Kolejne kroki prowadzenia rozmowy z trudnym klientem.
Kontrolowanie rozmowy w sytuacji napięcia i stresu.
Sztuka przejmowania i rozładowywania emocji podczas rozmowy z trudnym klientem.
Empatia i parafraza w rozmowie z klientem, w sytuacji trudnej.
Jak ćwiczyć profesjonalną reakcję na trudne zachowania klienta ?
Sztuka prowadzenia zebrania ze Wspólnotą Mieszkaniową
Jak przygotować się do zebrania?
Wizerunek i savoire vivre prowadzenia zebrań
Jak przygotować miejsce zebrania, by możliwie jak najlepiej panować nad Uczestnikami?
Przygotowanie informacji dla wspólnoty Mieszkaniowej
Cel przekazu, czyli co chcesz osiągnąć?
Twoi odbiorcy, czyli do kogo zamierzasz mówić?
Treść przekazu, czyli co chcesz powiedzieć Uczestnikom zebrania?
Jak długo powinno trwać zebranie wspólnoty?
Konstrukcja wypowiedzi, czyli jak sprawić, by Uczestnicy zapamiętali to, co chcesz, by zapamiętali?
Dobre zakończenie zebrania –na czym polega i jaki jest jego cel?
Sytuacje trudne podczas zebrania wspólnoty mieszkaniowej i sposoby reagowania
Stres i trema – jak sobie z nimi radzić?
W jaki sposób możesz zdiagnozować Uczestników zebrania?
Co zrobić, gdy zapomnisz, co chcesz powiedzieć?
Co zrobić, gdy się przejęzyczysz?
Co zrobić, gdy się pomylisz podczas prezentowania treści skierowanej do Wspólnoty Mieszkaniowej?
Jak reagować na głośne uwagi i repliki ze strony Uczestników zebrania?
Formy i metody prowokacji stosowane przez Uczestników zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej.
Jakie błędy są najczęściej popełniane w rozmowie z Uczestnikami zebrania?
Jak występować publicznie, by podkreślić swoje kompetencje?
Postawa ciała, czyli jak się poruszać podczas wystąpienia.
Gesty i ich znaczenie.
Modulowanie głosu.
Główne zasady prowadzenia zebrań.
Szkolenie poprowadzi:
Trener- Wykładowca: Grażyna Białopiotrowicz
Trener biznesu, trener rozwoju osobistego oraz umiejętności interpersonalnych, specjalista w zakresie marketingu politycznego i kreowania wizerunku.
Prowadzi szkolenia i treningi w zakresie psychologii biznesu, dotyczące m.in. profesjonalnej obsługi klien
ta, skutecznej komunikacji interpersonalnej, psychologii sprzedaży, strategii wywierania wpływu społecznego, kreowania wizerunku, stresu
zawodowego i zarządzania emocjami.
Współpracuje, jako wykładowca, z Katedrą Inwestycji i Nieruchomości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Osobisty doradca i trener osób publicznych oraz menedżerów wysokiego szczebla.
Na Rynku Nieruchomości od 1998 roku prowadzi szkolenia i treningi dla Zarządców Nieruchomości, dla Pośredników w Obrocie Nieruchomościami oraz Rzeczoznawców Majątkowych
 Termin i czas szkolenia: 29 styczeń 2020r.; Rozpoczęcie godz. 9, 30 zakończenie godz. 14, 30
Koszt szkolenia: 390 zł brutto/ 1 osoba
Miejsce szkolenia: NOT Wrocław, ul. Piłsudskiego 74
Zgłoszenia  proszę przesłać do dnia 22.01.2020r. na adres e-mail: biuro@dszn.org
Serdecznie zapraszam
Jolanta Janasik
Prezes DSZN