Najważniejsze zmiany w podatkach w 2021r.

Zapraszamy Państwa na szkolenie online, które odbędzie się w dniu 07 maja 2021r. na platformie komunikacyjnej Microsoft TEAMS
 
Najważniejsze zmiany w podatkach w 2021r.
 
I. LIMITY PODATKOWE I BILANSOWE NA 2021 ROK
 1. Limity dla celów podatku dochodowego
2. Limity dla celów VAT
3. Wybrane limity bilansowe
II. ZMIANY W VAT W 2021 R.
 1. Wydłużenie terminu odliczania VAT
2. Zmiany w zakresie rozliczania faktur korygujących
3. Podwyższenie limitu prezentów o małej wartości
4. Spójne zasady przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych na PLN dla VAT i podatku
dochodowego
5. Zmiany w zakresie WIS
6. Odliczanie VAT od usług noclegowych nabytych w celu odsprzedaży
7. Zmiany w zakresie wykazu podatników VAT
8. Rozszerzenie prawa do składania deklaracji kwartalnych
9. Mechanizm podzielonej płatności
10. Prawo do podmiotowego zwolnienia z VAT
11. Paragony uznane za faktury uproszczone w JPK_VAT dopiero od 1 lipca br.
12. Branże, które w 2021 r. muszą stosować kasy on-line
13. Zmiany w klasyfikacji towarów i usług
14. E-faktury – ułatwienia dla biznesu
15. Pozostałe zmiany w VAT
III. ZMIANY PRZEPISÓW O PODATKU DOCHODOWYM
 1. Zmiany wspólne w CIT i PIT
1.1. Zmiany w amortyzacji środków trwałych
1.2. Podwyższenie limitu uprawniającego do stosowania 9% stawki CIT
Szkolenie poprowadzi Beata Kamińska
Doradca podatkowy nr wpisu 11085
Wieloletni pracownik organów podatkowych. Partner w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Beata Kamińska i Partnerzy Spółka Partnerska
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług, podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz prowadzeniem i reprezentowaniem przedsiębiorców w postępowaniach podatkowych przed organami kontrolnymi i w sprawach przed sądami administracyjnymi.
Ponadto posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla jednostek samorządowych, dla firm w zakresie podatku dochodowego, VAT i podatków lokalnych.
Termin szkolenia:07 maja 2021r. w godz. od 9,00 do 15,00
Cena szkolenia: 250zł./ brutto za 1 osobę
(cena obejmuje: imienny certyfikat, konsultacje z ekspertem)
Zgłoszenia proszę dokonać w formie wypełnionej i przesłanej karty zgłoszenia z załącznika do dnia 04.05.2021r. na e-mail biuro@dszn.org
 
Serdecznie zapraszam
Jolanta Janasik