Lider i jego praca z emocjami w relacjach ze współpracownikami. Ubezpieczenie „budowy”. Ryzyko WM w procesie inwestycji budowlanej. Ubezpieczenie prac remontowo-modernizacyjnych oraz budowlano-montażowych

Zapraszamy Państwa na szkolenie
 Lider i jego praca z emocjami w relacjach ze współpracownikami.
Ubezpieczenie „budowy”. Ryzyko WM w procesie inwestycji budowlanej.
Ubezpieczenie prac remontowo-modernizacyjnych oraz budowlano-montażowych
Lider i jego praca z emocjami w relacjach ze współpracownikami.
Szkolenie poprowadzi : Olek Sienkiewicz
Licencjonowany Trener Structogram
 1. Skuteczny lider – kim jest i jakie powinien mieć cechy – ĆW.
 2. Emocje i ich rola w procesie komunikacji (w tym model skutecznego działania).
 3. Zarządzanie stanem emocjonalnym – trzy siły, za pomocą których wpływamy na swoje samopoczucie.
 4. Empatia w praktyce – pozycje percepcyjne, jako doskonałe narzędzie budowania praktycznej empatii.
 5. Feedback – sprawdzona strategia dawania skutecznej informacji zwrotnej w nie zawsze wygodnych sytuacjach.
  Ubezpieczenie „budowy”. Ryzyko WM w procesie inwestycji budowlanej.
Ubezpieczenie prac remontowo-modernizacyjnych oraz budowlano-montażowych
Szkolenie poprowadzi:  Renata Szatkowska  Dyrektor ds. Ubezpieczeń Posiadająca prawo do wykonywania czynności brokerskich Zespołu Ubezpieczeń Majątkowych WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.
 1. Rodzaje realizowanych prac budowlanych na terenie wspólnoty mieszkaniowej: – ingerencja w nieruchomość wspólną, – prace na terenie wyodrębnionego lokalu mieszkalnego lub użytkowego, – prace budowlano-montażowe w sąsiedztwie.
 2. Rodzaje szkód..
 3. Uczestnicy procesu budowlanego: – Inwestor – Projektant – Kierownik budowy – Główny wykonawca – Podwykonawcy
 4. Kim jest inwestor budowlany ?
 5. Podstawowe obowiązki inwestora.
 6. Czy zarządca może być inwestorem zastępczym ? Czy polisa OC zarządcy nieruchomości zabezpieczy odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności inwestora zastępczego ?
 7. W jaki sposób wybrać projektanta/kierownika budowy/wykonawców ?
 8. Kto powinien ubezpieczyć inwestycję ?
 9. W jaki sposób zabezpieczyć odpowiedzialność cywilną wszystkich uczestników procesu budowlanego ? Polisa dedykowana dla konkretnej budowy lub polisa „obrotowa”. Polisa OC w życiu prywatnym dla inwestora indywidualnego ( Uwaga na wyłączenie szkód związanych z prowadzeniem prac budowlanych ! )
 10. W jaki sposób ubezpieczyć inwestycję z pozwoleniem na budowę i bez pozwolenia na budowę?
 11. Ubezpieczenie inwestycji bez pozwolenia na budowę.
  Ubezpieczenie prac remontowo-modernizacyjnych oraz budowlano-montażowych
Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, że odpowiedzialność Compensy zostaje rozszerzona o szkody powstałe w związku z prowadzonymi w miejscu ubezpieczenia przez Ubezpieczającego lub na jego zlecenie drobnych prac budowlano –montażowych.
 1. Co obejmuje ochrona ubezpieczeniowa szkody.
 2. Ochrona ubezpieczeniowa udzielona jest pod warunkiem ?
 3. Ubezpieczenie inwestycji z pozwoleniem na budowę. Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych Ubezpieczający: Inwestor / Główny wykonawca Ubezpieczony: Wszyscy uczestnicy procesu budowlanego
 4. Ubezpieczenie mienia: – Prace budowlane ( robocizna + wartość materiałów ) – Sprzęt i wyposażenie budowlane ( w tym maszyny ) – Koszty usunięcia pozostałości po szkodzie – Mienie istniejące należące do inwestora.
 5. Ubezpieczenie OC Okres ubezpieczenia: Od dnia rozpoczęcia realizacji kontraktu do chwili odbioru przez inwestora obiektu.
 6. Prace budowlano-montażowe w sąsiedztwie. Polisa ubezpieczenia mienia od ryzyk wszystkich a polisa OC inwestora/developera ? – Ocena stanu technicznego i monitoring. – Inwentaryzacja przed i powykonawcza.
 7. Zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, które są związane z inwestycjami budowlanymi. TU jest wolne od odpowiedzialności, jeżeli szkoda powstała ?
Termin i miejsce szkolenia:
27 i 28 czerwiec 2019r. /28.06.2019r. w godzinach rannych wyjazd uczestników/
Hotel Dębowy 58- 260 Bielawa, ul. Korczaka 4
Cena szkolenia:  750 zł. brutto
(cena obejmuje: nocleg, całodzienną przerwę kawową, obiad, uroczystą kolację, certyfikat)
Zgłoszenia w formie wypełnionej karty zgłoszenia z załącznika proszę przesłać do dnia 14.06.2019r. na adres e-mail: biuro@dszn.org