„Sztuka panowania nad uczestnikami zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej, czyli jak mówić do ludzi i do rzeczy?”

Cele:
Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy zarządzającej nieruchomościami.
Budowanie marki osobistej osób prowadzących zebranie ze Wspólnotą Mieszkaniową.
Poznanie zasad panowania nad stresem i negatywnymi emocjami podczas zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej.
Doskonalenie umiejętności sprawnego i skutecznego porozumiewania w sytuacjach trudnych.
Utrwalenie zasad prowadzenia zebrań ze Wspólnotami Mieszkaniowymi.
Utrwalanie zasad profesjonalnej obsługi Klienta.
Nabycie umiejętności panowania nad Uczestnikami zebrania i poprowadzeniu według zamierzonego porządku.
Weryfikacja, aktualizacja wiedzy oraz umiejętności prezentacyjnych.
Wzmocnienie motywacji do działania, do własnego rozwoju oraz podnoszenia jakości własnej pracy.

Program szkolenia: 
Jak przygotować się do zebrania?
Wizerunek i savoire vivre wystąpień publicznych.
Jak przygotować miejsce zebrania, by możliwie jak najlepiej panować nad Uczestnikami?
Jaka pora jest najlepsza na zebranie wspólnoty mieszkaniowej?
Przygotowanie informacji dla wspólnoty mieszkaniowej
Cel przekazu, czyli co chcesz osiągnąć?
Twoi odbiorcy, czyli do kogo zamierzasz mówić?
Treść przekazu, czyli co chcesz powiedzieć Uczestnikom zebrania?
Jak długo powinno trwać zebranie wspólnoty?
Konstrukcja wypowiedzi, czyli jak sprawić, by Uczestnicy zapamiętali to, co chcesz, by zapamiętali?
Dobre zakończenie wystąpienia – na czym polega i jaki jest jego cel?
Sytuacje trudne podczas zebrania wspólnoty mieszkaniowej i sposoby reagowania
Stres i trema – jak sobie z nimi radzić?
W jaki sposób możesz zdiagnozować Uczestników zebrania?
* Jak rozpoznać Uczestników przychylnych?
* Jak rozpoznać sceptyków?
* Jak rozpoznać przeciwników?
Co zrobić, gdy zapomnisz, co chcesz powiedzieć?
Co zrobić, gdy się przejęzyczysz?
Co zrobić, gdy się pomylisz podczas prezentowania treści skierowanej do Wspólnoty Mieszkaniowej?
Jak reagować na głośne uwagi i repliki ze strony Uczestników zebrania?
Co możesz zrobić, gdy Uczestnicy zebrania opuszczają salę?
Formy i metody prowokacji stosowane przez Uczestników zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej.
Jakie błędy są najczęściej popełniane w rozmowie z Uczestnikami zebrania?
Jak występować publicznie, by podkreślić swoje kompetencje?
Postawa ciała, czyli jak się poruszać podczas wystąpienia.
Gesty i ich znaczenie.
Mimika twarzy – co zrobić, by ukryć zdenerwowanie, obawę czy zaskoczenie.
Modulowanie głosu.

Trener-wykładowca:
Grażyna Białopiotrowicz – od 2000 roku prowadzi szkolenia, warsztaty, treningi w firmach, urzędach, instytucjach.
Specjalizuje się w psychologii budowania relacji, rozmowy z klientem w sytuacji napięcia i stresu zawodowego, psychologii
sprzedaży, negocjacji, kierowania zespołem, motywowania pracowników.
Na Rynku Nieruchomości od 1998 roku prowadzi szkolenia i treningi dla Zarządców Nieruchomości, dla Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami oraz Rzeczoznawców Majątkowych.
Współpracuje, jako wykładowca studiów podyplomowych, ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie.
Termin i miejsce szkolenia:
17.01.2019r. w godz. 10,00- 15,00
Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
Wrocław, ul. Piłsudskiego 74
Cena szkolenia: 390 zł. brutto/ 1 osoba

Zgłoszenia do dn. 31.12.2018r. proszę przesyłać na adres e-mail: biuro@dszn.org