,,Zarządzanie Nieruchomościami Komercyjnymi”

Zapraszamy Państwa na szkolenie
,,Zarządzanie Nieruchomościami Komercyjnymi”

I. INWENTARYZACJA ZASOBÓW – uniwersalna potrzeba identyfikacji zasobów od Developera, Właściciela na każdym etapie kiedy zmienia się Zarządca.
1. Ocena sytuacji prawnej nieruchomości.
2. Inwentaryzacja zasobów budynkowych i weryfikacja wyposażenia instalacyjnego – Książka obiektów budowlanych wymaga jedynie nielicznych dokumentów związanych z kwestiami prawnymi i technicznymi. Katalogujemy zwłaszcza protokoły kontroli okresowych, natomiast istnieje potrzeba panowania nad dokumentacją poprzeglądową, wyposażeniemi instalacji budynkowych, ażeby tego dokonać, trzeba sporządzić najpierw listę zabudowanych instalacji.
3.Zasady inwentaryzacji dokumentacji – wstęp do Due Diligence – (z ang. należyta staranność) – poddanie przedsiębiorstwa wyczerpującej, wielopłaszczyznowej analizie pod względem jego kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej. Pełna analiza kondycji z w podejściu komercyjnym /drobiazgowa analiza wraz z wizerunkiem dokumentów/.
4. Inwentaryzacja powierzchni i zasady pomiarów powierzchni -Identyfikacja powierzchni pod katem komercyjnym i podatkowym.
5. Normy i zasada GL – Pomiar powierzchni w komercji pozwalający na eliminacje wpływu wygrodzeń wewnętrznych na wynik.
6. Ćwiczenia praktyczne- Podział na grupy i praktyczne wykonanie podmiarów powierzchni, oraz wyznaczenie współczynnika korytarzowego dla wyliczania czynszu najmu.
II. Tworzenie kluczy alokacyjnych do rozliczeń mediów  -Zasady rozliczeń mediów i opłat z tytułu części wspólnych na najemców lub użytkowników.
1.Ćwiczenia praktyczne- Stworzenia narzędzia służącego rozliczaniu energii cieplnej w obiekcie komercyjnym
III. BUDŻETY
1. Tworzenie planów gospodarczych
2. Sporządzanie budżetu operacyjnego dla nieruchomości komercyjnych
3. Sporządzanie budżetu inwestycyjnego dla nieruchomości komercyjnych.
W trakcie zajęć będzie możliwość poruszania tematów stanowiących istotne problemy uczestników zajęć.

Szkolenie poprowadzi Witold Malinowski – zawodowo związany z zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi. Działalność dydaktyczna: wykładowca problematyki związanej z zarządzaniem nieruchomościami.   Prezes Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości WARECKA; Członek Zarządu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych.

Termin i miejsce szkolenia:
23.11.2018r. w godz. 9,00- 14,45
Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
Wrocław, ul. Piłsudskiego 74
Cena szkolenia:  250 zł. brutto

(cena obejmuje: materiały szkoleniowe, imienny certyfikat, przerwę kawową, konsultacje z ekspertem)