XVI Kongres Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych

Mamy zaszczyt poinformować Państwa, iż na posiedzeniu Rady Krajowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych w dniu 15.X.2015r. Dolnośląskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości na podstawie Uchwały nr 6/2015 zostało wybrane na organizatora XVI Kongresu PFSZN.

Temat XVI Kongres PFSZN : „Jak wygrywać na rynku zawodów nieruchomościowych?”

Kongres odbędzie się w dniach 30.09.2016r.- 01.10.2016r. we Wrocławiu w Hotelu Mercure.

Zapraszamy na stronę kongres.dszn.org